موقعیت ریاضی یا مطلق

  1. مدیر

    موقعیت ریاضی یا مطلق چیست

    موقعیت ریاضی یا مطلق | موقعیت ریاضی چیست | مطلق ریاضی چیست |سوال :موقعیت ریاضی یا مطلق چیستجواب :محل دقیق هر پدیده یا مکان، با توجه به طول و عرض جغرافیایی، موقعیت مطلق یا ریاضی آن محل است.
بالا