متن چرا باید به دیگران کمک کنیم

  1. مدیر

    چرا باید به دیگران کمک کنیم کلاس دوم ابتدایی با جواب

    چرا باید به دیگران کمک کنیم | چرا باید به دیگران کمک کنیم کلاس دوم ابتدایی |سوال :چرا باید به دیگران کمک کنیم کلاس دوم ابتداییجواب :از نظر روانشناسی: ما آدم ها همواره متاثر از درگیری دائمی Superego و Id در ذهنمون هستیم و نیکی کردن به دیگران چیزیه که باعث خوشحالی درونی انسان به عنوان...
بالا