ما چگونه میتوانیم خدا را یاری کنیم

  1. مدیر

    چرا بهلول از هارون چیزی نخواست

    چرا بهلول از هارون چیزی نخواست با جواب | جواب چرا بهلول از هارون چیزی نخواست |سوال :چرا بهلول از هارون چیزی نخواستجواب :چون می دانست که هارون هم مانند بقیه انسان است و نمی تواند نیاز همه ی افراد را قبول کند و یاری گر واقعی خداوند است.
  2. مدیر

    یکی از بهترین حالت هایی که دعا مستجاب میشود دینی هفتم

    یکی از بهترین حالت هایی که دعا مستجاب میشود | بهترین حالتی که دعا در آن قبول میشود کدام است |سوال :یکی از بهترین حالت هایی که دعا مستجاب میشود دینی هفتمجواب :1) جهاد در راه خدا2) نماز3) صبر و تقوا4) کمک به نیازمندان
بالا