ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم با جواب

  1. مدیر

    توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم

    ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم | ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم با جواب |سوال :توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیمجواب :1) با انجام واجبات و ترک محرمات و دعا کردن2) با دفاع از دین با جان و مال و عمل به دستورات خدا3) با صبر و تقوا و دعا4) با نماز...
بالا