جواب سوالات پلکان امروز

 1. مدیر

  پیش‌‌بینی تغییر شاخص كل (هم وزن) در روز شنبه (۱۰ خرداد)

  جواب سوال پیش‌‌بینی تغییر شاخص كل هم وزن در روز شنبه ۱۰ خرداد / جواب سوالات پلکان امروز / جواب سوالات پیش‌‌بینی تغییر شاخص كل هم وزن در روز شنبه ۱۰ خرداد /پیش‌‌بینی تغییر شاخص كل هم وزن در روز شنبه پلکان /مسابقه شماره 5416 / جواب مسابقه شماره 5416 پلکان / گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید...
 2. مدیر

  پیش‌‌بینی تغییر شاخص كل در روز شنبه (۱۰ خرداد)

  جواب سوال پیش‌‌بینی تغییر شاخص كل در روز شنبه ۱۰ خرداد / جواب سوالات پلکان امروز / جواب سوالات پیش‌‌بینی تغییر شاخص كل در روز شنبه ۱۰ خرداد /پیش‌‌بینی تغییر شاخص كل در روز شنبه پلکان /مسابقه شماره 5415 / جواب مسابقه شماره 5415 پلکان / گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید پیش‌‌بینی تغییر شاخص...
 3. مدیر

  پیش‌بینی وضعیت سهم "دتماد" در روز شنبه (۱۰ خرداد)

  جواب سوال پیش‌بینی وضعیت سهم دتماد در روز شنبه ۱۰ خرداد / جواب سوالات پلکان امروز / جواب سوالات پیش‌بینی وضعیت سهم دتماد در روز شنبه ۱۰ خرداد /پیش‌بینی وضعیت سهم دتماد در روز شنبه ۱۰ خرداد پلکان /مسابقه شماره 5414 / جواب مسابقه شماره 5414 پلکان / گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید پیش‌بینی...
 4. مدیر

  پیش‌بینی وضعیت سهم "مارون" در روز شنبه (۱۰ خرداد)

  جواب سوال پیش‌بینی وضعیت سهم مارون در روز شنبه ۱۰ خرداد / جواب سوالات پلکان امروز / جواب سوالات پیش‌بینی وضعیت سهم مارون در روز شنبه ۱۰ خرداد /پیش‌بینی وضعیت سهم مارون در روز شنبه ۱۰ خرداد پلکان /مسابقه شماره 5413 / جواب مسابقه شماره 5413 پلکان / گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید پیش‌بینی...
 5. مدیر

  پیش‌بینی وضعیت سهم "ذوب" در روز شنبه (۱۰ خرداد)

  جواب سوال پیش‌بینی وضعیت سهم ذوب در روز شنبه ۱۰ خرداد / جواب سوالات پلکان امروز / جواب سوالات پیش‌بینی وضعیت سهم ذوب در روز شنبه ۱۰ خرداد /پیش‌بینی وضعیت سهم ذوب در روز شنبه ۱۰ خرداد پلکان /مسابقه شماره 5412 / جواب مسابقه شماره 5412 پلکان / گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید پیش‌بینی وضعیت...
 6. مدیر

  پیش‌بینی وضعیت سهم "ودی" در روز شنبه (۱۰ خرداد) + جواب

  جواب سوال پیش‌بینی وضعیت سهم ودی در روز شنبه ۱۰ خرداد / جواب سوالات پلکان امروز / جواب سوالات پیش‌بینی وضعیت سهم ودی در روز شنبه ۱۰ خرداد /پیش‌بینی وضعیت سهم ودی در روز شنبه ۱۰ خرداد پلکان /مسابقه شماره ۵۴۱۱ / جواب مسابقه شماره ۵۴۱۱ پلکان / گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید پیش‌بینی وضعیت...

آمار انجمن

موضوع ها
48,731
ارسال ها
56,157
کاربران
3,412
جدیدترین کاربران
gholami
عقب
بالا