فضیلت روز جمعه

  1. مدیر

    بهترین ذکر روز جمعه چیست

    بهترین ذکر روز جمعه | بهترین ذکر روز جمعه چیه | ذکر روز جمعه چیست | ذکر جمعه | بهترین ذکر جمعه |سوال :بهترین ذکر روز جمعه چیستجواب :از جمله اعمالی که در روز جمعه وارد شده و از اهمیت بسیاری برخوردار است انتظار ظهور است و توقع می‌رود در این روز ظهور اتفاق بی‌افتد. همان‌گونه که در بحار...
بالا