ضخامت کیسه های نایلونی بازیافتی نسبت به کیسه های نایلونی تهیه شده از مواد اولیه کمتر است

  1. مدیر

    چرا کیسه های نایلونی تهیه شده از مواد بازیافتی را ضخیم تر درست می کنند

    چرا کیسه های نایلونی تهیه شده از مواد بازیافتی را ضخیم تر درست می کنند با جواب در همیارخاص ببینیدسوال :چرا کیسه های نایلونی تهیه شده از مواد بازیافتی را ضخیم تر درست می کنند ؟جواب :زیرا مواد بازیافتی نسبت به مواد اولیه، مقاومت و استحکام کمتری دارند و ممکن است کیسه های نایلونی پاره...
بالا