درس هایی از قران

 1. مدیر

  واقفیه در کدام امام توقف کردند

  مشاهده پاسخ های درس هایی از قرآن این هفته تاریخ 4 اسفند 1401 در سایت همیار خاص /. جواب واقفیه در کدام امام توقف کردند ، از سایت همیارخاص ببینید. سوال درسهایی از قران مورخ پنج شنبه 4 اسفند 1401 : واقفیه در کدام امام توقف کردند پاسخ : 1 : امام سجاد علیه السلام 2 : امام کاظم علیه السلام 3 ...
 2. مدیر

  در سوره فجر به کدام عامل قطع لطف الهی اشاره شده است

  مشاهده پاسخ های درس هایی از قرآن این هفته تاریخ 4 اسفند 1401 در سایت همیار خاص /. جواب در سوره فجر به کدام عامل قطع لطف الهی اشاره شده است ، از سایت همیارخاص ببینید. سوال درسهایی از قران مورخ پنج شنبه 4 اسفند 1401 : در سوره فجر به کدام عامل قطع لطف الهی اشاره شده است پاسخ : 1 : عدم اکران...
 3. مدیر

  قرآن چه کاری را نشانه ضعف ایمان شمرده است

  مشاهده پاسخ های درس هایی از قرآن این هفته تاریخ 4 اسفند 1401 در سایت همیار خاص /. جواب قرآن چه کاری را نشانه ضعف ایمان شمرده است ، از سایت همیارخاص ببینید. سوال درسهایی از قران مورخ پنج شنبه 4 اسفند 1401 : قرآن چه کاری را نشانه ضعف ایمان شمرده است پاسخ : 1 : نماز با کسالت 2 : زکات با...
 4. مدیر

  بر اساس آیه 65 سوره نسا شرط ایمان به خدا چیست

  مشاهده پاسخ های درس هایی از قرآن این هفته تاریخ 4 اسفند 1401 در سایت همیار خاص /. جواب بر اساس آیه 65 سوره نساء شرط ایمان به خدا چیست ، از سایت همیارخاص ببینید. سوال درسهایی از قران مورخ پنج شنبه 4 اسفند 1401 : بر اساس آیه 65 سوره نساء شرط ایمان به خدا چیست پاسخ : 1 : انجام دستورات الهی...
 5. مدیر

  بر اساس آیه 181 سوره آل عمران چه امری انسان را در کارهای دیگران شریک می کند

  مشاهده پاسخ های درس هایی از قرآن این هفته تاریخ 4 اسفند 1401 در سایت همیار خاص /. جواب بر اساس آیه 181 سوره آل عمران چه امری انسان را در کارهای دیگران شریک می کند ، از سایت همیارخاص ببینید. سوال درسهایی از قران مورخ پنج شنبه 4 اسفند 1401 : بر اساس آیه 181 سوره آل عمران چه امری انسان را در...
 6. مدیر

  آیه 85 سوره اسرا علم بشر را در چه حد و اندازه ای می داند

  درس هایی از قران | آیه 85 سوره اسراء علم بشر را در چه حد و اندازه ای می‌داند | آیه 85 سوره اسراء | جواب درس هایی از قرآن | به سایت بزرگ همیارخاص خوش آمدید . با سوالات این هفته ی درس هایی از قرآن (پنج شنبه، 27 ابان 1400 ) در خدمت شما هستیم. ---------------------------- این مطلب بصورت اختصاصی...
 7. مدیر

  بر اساس آیه 10 سوره ملک راه نجات از دوزخ چیست

  درس هایی از قران | بر اساس آیه 10 سوره ملک راه نجات از دوزخ چیست | آیه 10 سوره ملک راه نجات از دوزخ چیست | جواب درس هایی از قرآن | به سایت بزرگ همیارخاص خوش آمدید . با سوالات این هفته ی درس هایی از قرآن (پنج شنبه، 27 ابان 1400 ) در خدمت شما هستیم. ---------------------------- این مطلب بصورت...
 8. مدیر

  بر اساس قرآن کدام یک از اعضای بدن در قیامت مورد سوال قرار می گیرند

  درس هایی از قران | بر اساس قرآن کدام یک از اعضای بدن در قیامت مورد سوال قرار می گیرند | کدام یک از اعضای بدن در قیامت مورد سوال قرار می گیرند | جواب درس هایی از قرآن | به سایت بزرگ همیارخاص خوش آمدید . با سوالات این هفته ی درس هایی از قرآن (پنج شنبه، 27 ابان 1400 ) در خدمت شما هستیم...
 9. مدیر

  در آیه 18 سوره زمر چه امری ملاک پیروی شمرده شده است

  درس هایی از قران | در آیه 18 سوره زمر چه امری ملاک پیروی شمرده شده است | آیه 18 سوره زمر | جواب درس هایی از قرآن | به سایت بزرگ همیارخاص خوش آمدید . با سوالات این هفته ی درس هایی از قرآن (پنج شنبه، 27 ابان 1400 ) در خدمت شما هستیم. ---------------------------- این مطلب بصورت اختصاصی توسط...
 10. مدیر

  آیه 140 سوره نساء بر چه امری تاکید دارد

  درس هایی از قران | آیه 140 سوره نساء بر چه امری تاکید دارد | آیه 140 سوره نساء | جواب درس هایی از قرآن | به سایت بزرگ همیارخاص خوش آمدید . با سوالات این هفته ی درس هایی از قرآن (پنج شنبه، 27 ابان 1400 ) در خدمت شما هستیم. ---------------------------- این مطلب بصورت اختصاصی توسط همیارخاص نوشته...

آمار انجمن

موضوع ها
48,731
ارسال ها
56,167
کاربران
3,416
جدیدترین کاربران
الهه فتحی پور
عقب
بالا