درد واکسن در کودکان

  1. مدیر

    اضطراب واکسیناسیون در کودکان

    یک متخصص بهداشت کودک در آمریکا نکات مفیدی را به منظور آماده کردن کودک برای انجام واکسیناسیون ارائه کرده است.به گزارش ایسنا، در حالیکه برخی از کودکان ممکن است تزریق واکسن را به خوبی تحمل کنند، اما در برخی دیگر واکسیناسیون با اضطراب و ترس همراه خواهد بود.والدین برای کاهش این ترس و اضطراب در...
بالا