در ماجرای غدیر انتخاب حضرت علی توسط پیامبر انجام شد

  1. مدیر

    پیامبر چه روزی حضرت علی را جانشین خود معرفی کرد

    پیامبر چه روزی حضرت علی را جانشین خود کرد | پیامبر چه روزی حضرت علی را جانشین کرد |سوال :پیامبر چه روزی حضرت علی را جانشین خود معرفی کردجواب :پس از پایان مراسم حج در سال دهم هجرت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از مکه به سوی مدینه حرکت کرد. هنگامی که کاروان به منطقه‌ای به نام رابغ (...
بالا