در بیت زیر شاعر چگونه از تشبیه برای خلق کنایه بهره گرفته است

  1. مدیر

    جواب قلمرو ادبی صفحه 55 فارسی یازدهم

    جواب صفحه 55 فارسی یازدهم, صفحه 55 فارسی یازدهم, قلمرو ادبی صفحه 55 فارسی یازدهم, پاسخ صفحه 55 فارسی یازدهم, صفحه 55 فارسی یازدهم, جواب قلمرو ادبی فارسی یازدهم صفحه 55 , گام به گام فارسی یازدهم , جواب صفحه 55 قلمرو ادبی فارسی یازدهم, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ توجـه...

آمار انجمن

موضوع ها
48,731
ارسال ها
56,159
کاربران
3,412
جدیدترین کاربران
gholami
عقب
بالا