در بیت سوم، مقصود از یاران عاشق چه کسانی است و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است

  1. مدیر

    جواب قلمرو فکری صفحه 96 فارسی یازدهم

    جواب صفحه 96 فارسی یازدهم, صفحه 96 فارسی یازدهم, قلمرو فکری صفحه 96 فارسی یازدهم, پاسخ صفحه 96 فارسی یازدهم, صفحه 96 فارسی یازدهم, جواب قلمرو فکری فارسی یازدهم صفحه 96 , گام به گام فارسی یازدهم , جواب صفحه 96 قلمرو فکری فارسی یازدهم, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ توجـه...

آمار انجمن

موضوع ها
48,731
ارسال ها
56,159
کاربران
3,412
جدیدترین کاربران
gholami
عقب
بالا