در بیت سوم، مقصود از یاران عاشق چه کسانی است و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است

  1. مدیر

    جواب قلمرو فکری صفحه 96 فارسی یازدهم

    جواب صفحه 96 فارسی یازدهم, صفحه 96 فارسی یازدهم, قلمرو فکری صفحه 96 فارسی یازدهم, پاسخ صفحه 96 فارسی یازدهم, صفحه 96 فارسی یازدهم, جواب قلمرو فکری فارسی یازدهم صفحه 96 , گام به گام فارسی یازدهم , جواب صفحه 96 قلمرو فکری فارسی یازدهم,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ توجـه...

آمار انجمن

موضوع ها
47,867
ارسال ها
54,237
کاربران
3,249
جدیدترین کاربران
behzad.6074
عقب
بالا