کد سوال 140009010 باشگاه اگاه

  1. مدیر

    با توجه به گزارش آبان ماه شرکت دتولید کدام گزینه صحیح نیست؟

    گزارش آبان ماه شرکت دتولید ,با توجه به گزارش آبان ماه شرکت دتولید کدام گزینه صحیح نیست , کد سوال 140009010 باشگاه اگاه , جواب سوالات باشگاه آگاه ,در مجله مسابقات کارگزاری آگاه از سایت همیار خاص بخوانید :سوال :با توجه به گزارش آبان ماه شرکت دتولید کدام گزینه صحیح نیست؟پاسخ :گزینه 1...
بالا