برای بازیافت بهتر کاغذ باطله چه راه هایی پیشنهاد میکنید

  1. مدیر

    چرا کیسه های نایلونی تهیه شده از مواد بازیافتی را ضخیم تر درست می کنند

    چرا کیسه های نایلونی تهیه شده از مواد بازیافتی را ضخیم تر درست می کنند با جواب در همیارخاص ببینیدسوال :چرا کیسه های نایلونی تهیه شده از مواد بازیافتی را ضخیم تر درست می کنند ؟جواب :زیرا مواد بازیافتی نسبت به مواد اولیه، مقاومت و استحکام کمتری دارند و ممکن است کیسه های نایلونی پاره...
  2. مدیر

    چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه پیشنهاد میکنید

    بازیافت کاغذ در خانه | کارهایی برای بازیافت کاغذ در خانه | چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه پیشنهاد میکنید |سوال : چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه پیشنهاد میکنید ؟جواب :در خانه کاغذ باطله ها در محل جداگانه قرار دهیم .در مدرسه کاغذهای باطله را در سطل مخصوص ان بریزیم...
بالا