ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد با هم تفاوت دارند

  1. مدیر

    ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد زیر با هم تفاوت دارند

    ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد با هم تفاوت دارند | جواب ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد با هم تفاوت دارند | سوال : ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد زیر با هم تفاوت دارند جواب : 1) اتمی - الکترون 2) اتمی - پروتون 3) جرمی - نوترون 4) جرمی - پروتون

آمار انجمن

موضوع ها
48,731
ارسال ها
56,167
کاربران
3,416
جدیدترین کاربران
الهه فتحی پور
عقب
بالا