امولسیون چیست با مثال

  1. مدیر

    امولسیون چیست علوم هشتم

    امولسیون چیست علوم | امولسیون چیه | امولسیون چیست یازدهم |در سایت همیارخاص، مجله آموزش هستید...سوال :امولسیون چیست علوم هشتمجواب :امولسیون مخلوط مایع در مایعه که ذرات مایع به صورت معلق در محلول پراکنده هستند و یک مخلوط ناهمگنه
بالا