گام به گام علوم هفتم

✅ شما برای موضوع بالا 👆جستجو کرده اید و مطلبی پیدا شده است لطفا بر روی لینک 👇 کلیک کنید تا وارد آن شود
 1. مدیر

  فعالیت صفحه 88 علوم هفتم

  جواب فعالیت صفحه 88 علوم هفتم, فعالیت صفحه 88 علوم هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 88 علوم هفتم, صفحه 88 علوم هفتم, علوم هفتم صفحه 88 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 88 علوم هفتم با استفاده از وسایل در دسترس، یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید؛ سپس مقداری آب داغ در آن بریزید و دمای آب را...
 2. مدیر

  فعالیت صفحه 86 علوم هفتم

  جواب فعالیت صفحه 86 علوم هفتم, فعالیت صفحه 86 علوم هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 86 علوم هفتم, صفحه 86 علوم هفتم, علوم هفتم صفحه 86 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 86 علوم هفتم دو محفظۀ A و B که در آن‌ها مولکول‌های یکسانی قرار دارند را در نظر بگیرید، محفظۀ A داغ و محفظۀ B سرد است. الف) جنبش...
 3. مدیر

  آزمایش کنید صفحه 85 علوم هفتم

  جواب آزمایش کنید صفحه 85 علوم هفتم, آزمایش کنید صفحه 85 علوم هفتم, پاسخ آزمایش کنید صفحه 85 علوم هفتم, صفحه 85 علوم هفتم, علوم هفتم صفحه 85 , گام به گام علوم هفتم, آزمایش کنید صفحه 85 علوم هفتم وسایل و مواد: لیوان، دماسنج، میخ نسبتاً بزرگ و انبرک یا دم باریک روش آزمایش 1- لیوان را تا نیمه از...
 4. مدیر

  فعالیت صفحه 84 علوم هفتم

  جواب فعالیت صفحه 84 علوم هفتم, فعالیت صفحه 84 علوم هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 84 علوم هفتم, صفحه 84 علوم هفتم, علوم هفتم صفحه 84 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 84 علوم هفتم . به همراه گروه خود نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز، آن دماسنج را بسازید ودرجه‌بندی...
 5. مدیر

  آزمایش کنید صفحه 83 علوم هفتم

  جواب آزمایش کنید صفحه 83 علوم هفتم, آزمایش کنید صفحه 83 علوم هفتم, پاسخ آزمایش کنید صفحه 83 علوم هفتم, صفحه 83 علوم هفتم, علوم هفتم صفحه 83 , گام به گام علوم هفتم, آزمایش کنید صفحه 83 علوم هفتم در سه ظرف مشابه به طور جداگانه، آب سرد، آب معمولی و آب گرم بریزید. دست راست را در آب گرم و دست چپ...
 6. مدیر

  فعالیت صفحه 83 علوم هفتم

  جواب فعالیت صفحه 83 علوم هفتم, فعالیت صفحه 83 علوم هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 83 علوم هفتم, صفحه 83 علوم هفتم, علوم هفتم صفحه 83 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 83 علوم هفتم در مورد پوشش، رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق‌بندی ساختمان‌ها در نواحی سردسیر و نواحی گرمسیر تحقیق کنید و...
 7. مدیر

  فکر کنید صفحه 79 علوم هفتم

  جواب فکر کنید صفحه 79 علوم هفتم, فکر کنید صفحه 79 علوم هفتم, پاسخ فکر کنید صفحه 79 علوم هفتم, صفحه 79 علوم هفتم, علوم هفتم صفحه 79 , گام به گام علوم هفتم, فکر کنید صفحه 79 علوم هفتم دانش آموزی، نظر خود را دربارۀ توربین‌های بادی به شکل زیر بیان کرده است: «در توربین‌های بادی از انرژی خورشیدی...
 8. مدیر

  فکر کنید صفحه 78 علوم هفتم

  جواب فکر کنید صفحه 78 علوم هفتم, فکر کنید صفحه 78 علوم هفتم, پاسخ فکر کنید صفحه 78 علوم هفتم, صفحه 78 علوم هفتم, علوم هفتم صفحه 78 , گام به گام علوم هفتم, فکر کنید صفحه 78 علوم هفتم در محلی که زندگی می‌کنید به طور میانگین در طول روز چند ساعت هوا آفتابی است؟ آیا سرمایه گذاری برای استفاده از...
 9. مدیر

  فعالیت صفحه 77 علوم هفتم

  جواب فعالیت صفحه 77 علوم هفتم, فعالیت صفحه 77 علوم هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 77 علوم هفتم, صفحه 77 علوم هفتم, علوم هفتم صفحه 77 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 77 علوم هفتم نمودار زیر میزان سرمایه گذاری‌های انجام شده را در طی یک دهه در زمینۀ توسعه و به کارگیری انرژی‌های تجدید پذیر در کل...
 10. مدیر

  فکر کنید صفحه 76 علوم هفتم

  جواب فکر کنید صفحه 76 علوم هفتم, فکر کنید صفحه 76 علوم هفتم, پاسخ فکر کنید صفحه 76 علوم هفتم, صفحه 76 علوم هفتم, علوم هفتم صفحه 76 , گام به گام علوم هفتم, فکر کنید صفحه 76 علوم هفتم الف) به کمک اعضای گروه خود در خصوص نقاط قوت و ضعف تولید انرژی الکتریکی از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تحقیق کنید...
 11. مدیر

  فعالیت صفحه 75 علوم هفتم

  جواب فعالیت صفحه 75 علوم هفتم, فعالیت صفحه 75 علوم هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 75 علوم هفتم, صفحه 75 علوم هفتم, علوم هفتم صفحه 75 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 75 علوم هفتم انتقال کلان، پایدار و ایمن نفت خام به پالایشگاه‌ها و همچنین انتقال فراورده‌های نفتی حاصل از آن به نقاط مختلف یکی از...
 12. مدیر

  فعالیت صفحه 74 علوم هفتم

  جواب فعالیت صفحه 74 علوم هفتم, فعالیت صفحه 74 علوم هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 74 علوم هفتم, صفحه 74 علوم هفتم, علوم هفتم صفحه 74 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 74 علوم هفتم شکل زیر مراحل تولید انرژی الکتریکی را از سوخت‌های فسیلی نشان می‌دهد. به کمک اعضای گروه خود گزارشی بنویسید که در آن...
 13. مدیر

  فعالیت صفحه 73 علوم هفتم

  جواب فعالیت صفحه 73 علوم هفتم, فعالیت صفحه 73 علوم هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 73 علوم هفتم, صفحه 73 علوم هفتم, علوم هفتم صفحه 73 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 73 علوم هفتم انرژی‌های مختلف را در همۀ کشورها در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد. با توجه به این نمودار به پرسش‌ها پاسخ دهید. الف) چند درصد...
 14. مدیر

  فعالیت صفحه 153 مطالعات اجتماعی هفتم

  جواب فعالیت صفحه 153 مطالعات اجتماعی هفتم, فعالیت صفحه 153 مطالعات اجتماعی هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 153 مطالعات اجتماعی هفتم, صفحه 153 مطالعات اجتماعی هفتم, مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 153 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 153 مطالعات اجتماعی هفتم ۶- همفکری کنید و با توجه به تصویر ابزار و...
 15. مدیر

  فعالیت صفحه 151 مطالعات اجتماعی هفتم

  جواب فعالیت صفحه 151 مطالعات اجتماعی هفتم, فعالیت صفحه 151 مطالعات اجتماعی هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 151 مطالعات اجتماعی هفتم, صفحه 151 مطالعات اجتماعی هفتم, مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 151 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 151 مطالعات اجتماعی هفتم ۲- همفکری کنید و بگویید چه نیازهایی باعث...
 16. مدیر

  فعالیت صفحه 150 مطالعات اجتماعی هفتم

  جواب فعالیت صفحه 150 مطالعات اجتماعی هفتم, فعالیت صفحه 150 مطالعات اجتماعی هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 150 مطالعات اجتماعی هفتم, صفحه 150 مطالعات اجتماعی هفتم, مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 150 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 150 مطالعات اجتماعی هفتم ۱- برای آنکه به برخی شباهت‌های زبان امروزی با...
 17. مدیر

  فعالیت صفحه 149 مطالعات اجتماعی هفتم

  جواب فعالیت صفحه 149 مطالعات اجتماعی هفتم, فعالیت صفحه 149 مطالعات اجتماعی هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 149 مطالعات اجتماعی هفتم, صفحه 149 مطالعات اجتماعی هفتم, مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 149 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 149 مطالعات اجتماعی هفتم ۵- دعای تحویل سال چیست؟ ترجمۀ آن را در کلاس...
 18. مدیر

  فعالیت صفحه 147 مطالعات اجتماعی هفتم

  جواب فعالیت صفحه 147 مطالعات اجتماعی هفتم, فعالیت صفحه 147 مطالعات اجتماعی هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 147 مطالعات اجتماعی هفتم, صفحه 147 مطالعات اجتماعی هفتم, مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 147 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 147 مطالعات اجتماعی هفتم ۳- کدام یک از ورزش‌های ایران باستان در جهان...
 19. مدیر

  فعالیت صفحه 146 مطالعات اجتماعی هفتم

  جواب فعالیت صفحه 146 مطالعات اجتماعی هفتم, فعالیت صفحه 146 مطالعات اجتماعی هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 146 مطالعات اجتماعی هفتم, صفحه 146 مطالعات اجتماعی هفتم, مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 146 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 146 مطالعات اجتماعی هفتم ۱- همفکری کنید و با توجه به تصاویر اجزای لباس...
 20. مدیر

  فعالیت صفحه 140 مطالعات اجتماعی هفتم

  جواب فعالیت صفحه 140 مطالعات اجتماعی هفتم, فعالیت صفحه 140 مطالعات اجتماعی هفتم, پاسخ فعالیت صفحه 140 مطالعات اجتماعی هفتم, صفحه 140 مطالعات اجتماعی هفتم, مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 140 , گام به گام علوم هفتم, فعالیت صفحه 140 مطالعات اجتماعی هفتم ۳- گفت‌وگو کنید: الف) چرا ساسانیان مانع از...
بالا