پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد

  1. مدیر

    کدام پادشاه به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد

    پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد | نام پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد | سوال : کدام پادشاه به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد جواب : پادشاهی که به بهانه اسلام به هند لشکرکشی کرد سلطان محمود غزنوی بود

آمار انجمن

موضوع ها
48,727
ارسال ها
56,065
کاربران
3,406
جدیدترین کاربران
محمدمهدی قیاسی
عقب
بالا