پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد

  1. مدیر

    کدام پادشاه به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد

    پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد | نام پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد |سوال :کدام پادشاه به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کردجواب :پادشاهی که به بهانه اسلام به هند لشکرکشی کرد سلطان محمود غزنوی بود

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا