پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد

  1. مدیر

    کدام پادشاه به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد

    پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد | نام پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد | سوال : کدام پادشاه به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد جواب : پادشاهی که به بهانه اسلام به هند لشکرکشی کرد سلطان محمود غزنوی بود

آمار انجمن

موضوع ها
48,731
ارسال ها
56,167
کاربران
3,416
جدیدترین کاربران
الهه فتحی پور
عقب
بالا