ایا خداوند همه ی دعاهایمان را مستجاب میکند هدیه هفتم

  1. مدیر

    چرا بهلول از هارون چیزی نخواست

    چرا بهلول از هارون چیزی نخواست با جواب | جواب چرا بهلول از هارون چیزی نخواست |سوال :چرا بهلول از هارون چیزی نخواستجواب :چون می دانست که هارون هم مانند بقیه انسان است و نمی تواند نیاز همه ی افراد را قبول کند و یاری گر واقعی خداوند است.
  2. مدیر

    توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم

    ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم | ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم با جواب |سوال :توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیمجواب :1) با انجام واجبات و ترک محرمات و دعا کردن2) با دفاع از دین با جان و مال و عمل به دستورات خدا3) با صبر و تقوا و دعا4) با نماز...
بالا