یک سکه را سه بار پرتاب میکنیم

  1. مدیر

    یک سکه را سه بار پرتاب میکنیم احتمال اینکه حداقل یک بار رو بیاید چقدر است

    یک سکه را سه بار پرتاب میکنیم | احتمال اینکه سکه حداقل یک بار رو بیاید چقدر است | سوال : یک سکه را سه بار پرتاب میکنیم احتمال اینکه حداقل یک بار رو بیاید چقدر است جواب : بزودی ...

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا