یک سکه را سه بار پرتاب میکنیم

  1. مدیر

    یک سکه را سه بار پرتاب میکنیم احتمال اینکه حداقل یک بار رو بیاید چقدر است

    یک سکه را سه بار پرتاب میکنیم | احتمال اینکه سکه حداقل یک بار رو بیاید چقدر است |سوال :یک سکه را سه بار پرتاب میکنیم احتمال اینکه حداقل یک بار رو بیاید چقدر استجواب :بزودی ...

آمار انجمن

موضوع ها
47,869
ارسال ها
54,244
کاربران
3,249
جدیدترین کاربران
behzad.6074
عقب
بالا