یک جعبه شکلات ۵ ردیف ۶ تایی شکلات دارد دو سوم این شکلات ها چندتا می شود

  1. یک جعبه شکلات ۵ ردیف ۶ تایی شکلات دارد دو سوم این شکلات ها چندتا می شود

    یک جعبه شکلات ۵ ردیف ۶ تایی شکلات دارد دو سوم این شکلات ها چندتا می شود/جواب یک جعبه شکلات ۵ ردیف ۶ تایی شکلات دارد دو سوم این شکلات ها چندتا می شود/پاسخ یک جعبه شکلات ۵ ردیف ۶ تایی شکلات دارد دو سوم این شکلات ها چندتا می شود/ سوال : یک جعبه شکلات ۵ ردیف ۶ تایی شکلات دارد دو سوم این شکلات ها...

آمار انجمن

موضوع ها
48,734
ارسال ها
56,173
کاربران
3,426
جدیدترین کاربران
hani6500
عقب
بالا