دانلود آهنگ شما که هستی عند واسم منم خدای اختلاسم

meysam

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
ارسال ها
1,857
امتیاز
148
آهنگ شما که هستی عند واسم منم خدای اختلاسم / شما که هستی عند واسم منم خدای اختلاسم /


Downloadدله پره که هر بارم یه نمه به فکر درمانم
,
مینویسم و سر حالم ملت هم هی میگن دربارم
,
مملکتو ولش کرده یه سره موزیکو قرش کرده
,
دربه دره چشش گرمه به کمرو ال و بلش کرده !!!
,
میگی وا نکن پیرهنتو نامحرم میاد دیدن تو
,
آخه بنده چقد بگم صیغم به تو وقتی خودت بیخیالی جیگر تو !!!
,
تو که شمالی لب ساحل وفات منه یا زن طاهر
,
همه بهونتم اینه خر عاقل اونکه نداره بخوره نره ساحل !!!
,
تعطیلاتم از رو سر نظم پا میشین و میرین اون ور مرز !!!
,
آخه قانونا عوضه کو ننه ترس احد و ناسی هم رو نده پس
,
همه دیسکو ها تو صف لرز الکل و ماری هم تو همه هست
,
هی میزنین میخورین اون ور مرز آقا آخریا تون همه دست !!!
,
شب جمعه هم که خل بشه ای وای نکنه صبح بشه
,
ای وای نکنه صبح بشه ای وای نکنه صبح بشه !!!
,
غم ملت هم به ت*مشه ای وای نکنه صبح بشه
,
ای وای نکنه صبح بشه ای وای نکنه صبح بشه
,

,
اینا یه سری موجوداتن حاجی میشن میبندن سر کوچه رو !!!
,
پشت مرز همسایه میرن و توو کوچه میخورن لب و لوچه رو
,
هی نرو تو نرو توو بغلم بمون و آخه اولشو سر موجه رو !!!
,
خانومه میگه سن پدرمی آقا بیخیال شو منه جوجه رو
,
آقا میگه من پابندم واسه حاجی خانوم رانندم
,
یعنی راه بستست اصلا لامصب اگه نخورمت اینجا بازندم
,
میگه با منی میگه نه با بندم با تو هم نباشم نامردم !!!
,
خودم صیغه رو میخونم این ور مرز آخه پاسه نمیکشه تا لندن
,
شب جمعه هم که خل بشه ای وای نکنه صبح بشه !!!
,
ای وای نکنه صبح بشه ای وای نکنه صبح بشه !!!
,
غم ملت هم به ت*مشه ای وای نکنه صبح بشه !!!
,
ای وای نکنه صبح بشه ای وای نکنه صبح بشه
,
تب تندم تو رو طلبیده و شب جمعه رو من اسیرتم
,
هله تو هلته من اسیرتم هله تو هله تو من اسیرتم
,
هله تو هلته من اسیرتم هله تو هله تو من اسیرتم
,
هله تو هلته من اسیرتم هله تو هله تو من اسیرتم
,
هله وو هله و هله وایت هله وو هله و هله وایت
,
هله وو هله و هله وایت هله وو هله و هله وایت
,
داره میزنه داره میزنه دلم جوش میشم منم هیز تو لیز تو !!!
,
میریزه داره میریزه پیکم نوش شب جمعه گیره اون سیس تو
,
میخونه داره میخونه هی در گوش تکون بده چیزتو چیزتو
,
میریزه داره میریزه پیکم نوش تکون بده چیزتو چیزتو !!!
,
شما که هستی عند ب*ن منم خدای اختلاسم
,
اصلا بهم بگو مهریت انتها چند من خودم یه تنه انتفاظم
,
اصلا یه ریزه بکنی اعتراضم یا که زانو زدی واسه التماسم
,
صیغه رو بخونم حلال منی تو ح*م چسبیده به لباسم
,
شب جمعه هم که خل بشه ای وای نکنه صبح بشه !!!
,
ای وای نکنه صبح بشه ای وای نکنه صبح بشه
,
غم ملت هم به ت*مشه ای وای نکنه صبح بشه
,
ای وای نکنه صبح بشه ای وای نکنه صبح بشه​


.
 

آمار آنلاین

کاربران آنلاین
0
مهمان های آنلاین
101
مجموع بازدید کنندگان
101
بالا